Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JÉZUS Tanításai

 

 

jezus-szive1m.jpg

 

 Szigetvári Zoltán : JÉZUS Tanításai


"Akik, miután tisztában vannak evangéliumaim által közölt mondanivalómmal, megkapták a Szentlelket, s így egyértelművé tudják tenni benned azt, amit esetleg homályosan láttál eddig. "
"Azok a furcsa dolgok, amelyek veled történnek, olyan elterelő próbálkozásai a szemtelen szellemeknek, amelyek soha nem érhetik el céljukat ott, ahol élő hittel találkoznak. "
"Ne magad körül akarj mennyországot teremteni! Ez Nekem, Jézusnak sem sikerült! Gondolod, te különb vagy e téren, mint Én? Te arra törekedj, hogy magadban felfedezd a mennyországot. Mert ha Én benned élek, akkor a mennyország is benned van! "
"Amikor azt tapasztalod, hogy téged nem szeretnek, olyankor adj hálát Istennek, mert ilyenkor van lehetőséged igazán arra, hogy önzetlenül tudj szeretni! "
"Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor nem tesztek egyebet, mint üzleteltek a legszentebb érzésekkel (Lukács 6:32-34)! "
"Senki nem születik azért a földre, hogy befogadják őt. Mindenki azért születik, hogy tanulja meg azt a nyitottságot, amelynek következtében ő tud befogadni másokat! Számodra ne legyen soha az a legfőbb szempont, hogy veled mit csinálnak! A döntő az, hogy te mit teszel másokkal. "
"Azokkal a betegségekkel szemben,amelyeket az orvosok nem tudnak gyógyítani,nem zúgolódni kell,hanem meg kell tanulnotok ezekkel együtt élni.Az orvosok által gyógyíthatatlan betegségek általában karmikus eredetűek,vagyis,már születésetek előtt,önként vállalt betegségek.Ha ilyen betegséggel vállaljátok az együttélést,így fogjátok tapasztalni azt,hogy a gyógyíthatatlannak mondott betegségek is meg tudnak gyógyulni."
"Lelkileg Hozzám, a te Jézusodhoz kell tartoznod! Ha egy másvalaki szintén ezt teszi, akkor lelkileg együvé tartoztok. Ha nem ezt teszi, akkor nem tartoztok együvé. Nem az a bűn, ha valaki nem tartozik egy másik valakihez lelkileg, hanem az, ha Hozzám nem tartozik! "
"Ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, akkor nemcsak lelki gazdagodásnak nyit teret, hanem kiteszi magát olyan erőknek is, amelyeket nem könnyű kezelni. Évezredes tapasztalata az emberiségnek az, hogy bölcs, szent, megbízható földi lelki vezető nélkül, senki ne induljon el a benső utak labirintusában, ha jót akar magának. "
"Meg kell tanulnod átlépni önmagadat, vagyis nem magaddal foglalkozni, hanem Velem, a te Jézusoddal, és azzal a feladattal, amit Én, Jézus, feltétlenül eléd tárok, ha nem magaddal foglalkozol, hanem Velem! E feladatnak a lényege mindig a szeretni tanítás! "
"Az az ÚT, amelyen elindultál, csak akkor vezet a benső megbékélés megtapasztalásához, ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy mik történek veled, benned, hanem arra, hogy ki vagyok Én, Jézus, és mit akarok veletek. Ennek vállalása gyökeres változást kíván a gondolkodásodban (Márk 1:15)! "
"Az ártó erők bizonyságot tesznek arról, hogy van ártó szellemvilág, s abban a világban, amelyben a földön éltek, ezek az ártó erők keményen küzdenek értetek. De bízzatok! Én, Jézus, legyőztem ezt az ártó világot! "
"Én, Jézus, legyőztem a világot, és pontosan azt a világot győztem le, amelyik feletted akar győzedelmeskedni. Te mindaddig a Győztes oldalán állsz, amíg nem akarsz ártani senkinek, amíg képes vagy megbocsátani mindenkinek, és amíg könnyíteni akarod mások keresztjét"
"Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! Mégpedig azt a jót akarni, amit Én akarok annak szívében, aki befogadott Engem életébe. "
"Az olaj tehát szívetek szeretete! Akkor vagytok okosak, ha arra használjátok földi életeteket, hogy ezt megszerezzétek, őrizzétek és ápoljátok magatokban. Aki nem ezt teszi, aki mindig a másik szeretetétől várja szíve szeretetének föllángolását, az bizony balga! "
"Egy kicsit mindaddig bálványimádók vagytok, amíg egy másik embertől, – legyen az szép, jó, gazdag, egészséges, – várjátok azt a boldogságot, amire teremtve vagytok. Amíg a bódulatot összekeveritek a boldogsággal, vagyis az Általam felkínált szívbékével, addig feltétlenül a csalódás útját járjátok. Még tüneti kezelésnek sem mondható az, amit egymásnak nyújthattok! "
"A Biblia nem forrása az isteni életnek. Akik azt forrásnak mondják, állandóan harcban állnak egymással. A Forrás a Szentlélek! Akiben Én Lelkem által tevékenyen élhetek, azok az Én szeretetem tevékeny hordozói, s elsősorban ennek áldását azok érzik, akik közvetlenül kapcsolatban vannak Lelkem hordozóival. "
"Ha egy kályha nem melegíti környezetét, akkor abban tűz nem éghet. Ha pedig a látszat tüzet mutat, akkor ott már nem valódi, csupán festett lángok láthatók! "
"A hit területe egy olyan küzdőtér, amelyen meg kell tanulnod, hogy a jó szellemek erősebbek, mint azok, akik ártani akarnak az Én gyermekeimnek. Amikor azt mondottam, hogy Én legyőztem a világot, akkor nemcsak az érzékelhető anyagi világra gondoltam. Sőt, elsősorban nem erre! Én győzelmet arattam afölött a szellemvilág fölött is, amely nyugtalanítani akar mindenkit, ahol erre lehetőséget kap. "
"A földi élet maga a gondok világa.Egyikből ki, a másikba be! Döntő az elviselés!Ehhez Nálam mindig megtalálod azt az erőt, amire szükséged van!Aki magára veszi az Én igámat,vagyis vállalja azt, hogy Engem hordoz szívében,tehát engedi, hogy Én nézzek a szemével, Én szeressek szívéve,Én járjak lábával, Én dolgozzam a kezével, az meg fogja tapasztalni ígéretem komolyságát.Igen, mert annak terheit Én veszem vállaimra! "
"Hinned kell abban, hogy a te gyermekeid az Én gyermekeim, és nem a te kezedben van életük jelene, jövője, hanem saját kezükben! Te csak magadért felelsz! Amíg ezt nem érted meg, addig megkötözött vagy gyermekeiddel, és ez sem nekik sem neked használ! "
"Mindaddig jó úton haladsz, ameddig szándékod az, hogy Velem járd életed útját. Véletlenül sem üdvözülni, sem elkárhozni nem lehet! "
"Az Enyéim mindig ki vannak téve rossz erők támadásainak (János 15:19). Ez a természetes! Ez jele annak, hogy nem a világ fiai közé tartozol, hanem Isten édes gyermeke vagy! Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél! "
"Ne hidd, hogy szürke az életed! Vagy inkább így mondom: Szürke ruhában is lehet nagyon gazdag életet hordozni. Ne a ruhára tedd a hangsúlyt! Életed nem lehet szürke, mivel az Én életem járja át! A szívedben lévő szeretet nem kevesebb, mint az Én életem jelenléte benned! Ha erre gondolsz, akkor megérted, hogy nem lehet szürke az életed. Nem, mert a te életed nem a tiéd, hanem az Enyém!"
"Ha nem azzal leszel teljesen lefoglalva, hogy milyen vagy, hanem azzal, hogy kié vagy, vagyis, hogy az Enyém vagy, akkor öröm és béke járja át szívedet."
"Bárhogy is van, annyi bizonyos, hogy a Föld nem megsemmisülésre, hanem megújulásra teremtetett, s meg is fog újulni. Angyalaim már most dolgoznak ezen, s már válogatják azokat, akikkel, mint munkatársakkal tudnak majd dolgozni akkor, amikor már a földi ember belefáradt abba, hogy legfőbb ténykedése a gonoszság legyen."
"Az alázatos ember az a szenvedő ember, aki szívében az Én békémet elfogadta, s ezt másokkal is érezteti, másoknak is felkínálja elfogadásra. A földön csak az ilyen ember lehet boldog. Igen, mert nem következményektől várja benső békéjét, hanem forrásként ezt képes másoknak felajánlani. "
"Az alázatos ember szükségszerűen öntudatos ember, mert nincs félteni valója. Nem érdekli, hogy mint mondanak róla mások. Csak az érdekli, hogy hogyan tud hűséges maradni a Tőlem hallott, az életemből kiolvasott jóhoz. "
"Az Én UTAMON csak szelíd és alázatos szívvel lehet járni. Ez azért van így, mert az Én utam nem rajtatok kívül van, hanem BENNETEK, ha vállaltok Engem. Az ÚT éppen a szelíd és alázatos szív által irányított élet."
"Aki egyre jobban megismer Engem, s aszerint akar élni, ahogy Én szeretném, az úgy talál Rám, mint ÚTRA. Akik nem akarják követni őt ezen a ÚTON, azok úgyis előbb-utóbb vagy bolondnak, vagy forradalmárnak fogják őt mondani. De egészen más, hogy valakit kinek mondanak, és egészen más, hogy ki kicsoda. "
"Mindig minden mindennel összefügg. Ez akkor is igaz, ha ezt nem látod át."
"Ne feledd: Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig még igazán csak az Istennek sikerült. Igen. Nekem sikerült. De ehhez Nekem is vérrel kellett verejtékeznem, hogy sikerüljön. Velem neked is, és mindenkinek sikerülhet. De csak Velem! És soha nem Nélkülem. "
"Én vagyok az ÉLET, csak életem bemutatásával lehet embereket toborozni. Fölösleges másképpen próbálkozni. Egy nagyobb jó igazáról, melyben eddig hittek, vitában meggyőzni csak a szenteket lehet. A nem-szentek csak megtapasztalások révén juthatnak el Hozzám. Ilyen megtapasztalásokra kell lehetőséget adni számukra. "
"Teljesen értelmetlen bárkit is győzködni arról, hogy Én létezem vagy sem. Aki valóban hisz Bennem, annak életéről ezt leolvashatja az, aki le akarja olvasni. Aki pedig nem akarja, az vagy elhagyja a Bennem hívőt, vagy igyekszik az illetőben eltorzítani Engem, s akkor az illető hagy el Engem. Harmadik út nincs."
"Aki vállalja, hogy elveszíti életét, az nyeri meg azt. Akik nem így gondolkodnak, azoknak életvitelébe nem tudok sem beleállni, sem beleszólni. "
"Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki: „Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van.” Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudnia élni másoknak."
"Mint tudjátok, amikor nem azzal foglalkoztok, amire hívva, teremtve vagytok, akkor jobban ártotok magatoknak és természetesen Nekem is, mintha nem csinálnátok semmit. Sem keleti, sem nyugati misztikus szellemi áramlat nem világít rá úgy a lényegre, mint Én tettem kétezer évvel ezelőtt. Ezt evangéliumaimban találhatjátok meg legegyértelműbben. "
"Csak akkor lesztek a világ világossága és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes követni benneteket. Ha nem azt látják, hogy szerencsések vagytok, hanem azt, hogy szilárd talaj van lábatok alatt, hogy sziklán álltok. "
"Ne engedjétek, hogy kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasználjanak benneteket az emberek arra, amire mindenki teremtve van, vagyis a szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul meg, mely irigylésre méltó azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell tudnotok tenni a bárány és a birka természet között. Báránynak és nem birkának akarlak benneteket."
"De e két fegyvert nagyon meg kell tanulnotok használni. Az okosság nem megalkuvás, s az óvatosság nem gyávaság. Akkor vagy okos, ha csak ártatlanul bánthatnak, és akkor vagy óvatos, ha nem mész bele provokációikba."
"A hitetlenség és a hiszékenység nagyon nem azonos tartalmat hordoznak. A hiszékenység nagyon eltorzíthatja a Velem való életszerű és ésszerű kapcsolatot. Ma is szánom a sereget. Vak vezetőitek világtalan emberek millióit vezetik. Hová? Nem lehet kétséges. Közös tragédiába bukik mindkét fél. "
"Ti egymáson akartok uralkodni, s szinte észre se veszitek,hogy rabszolgái lettetek az ember alatti világnak."
"Az önzés minden rossz forrása. Ez éppen ellentéte az önszeretetnek. Az szereti helyesen önmagát, aki másért él. Aki megreked vérkapcsolat-adta övéi szeretésénél, az nem szeret igazán mást, mint önmagát, kicsit kiterjesztett önmagát. "
"Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg, mikor valaki észreveszi azokat a rászorulókat, akiken segíteni kell, s meg is tesz mindent értük, amit megtehet. Az igazi szeretet sem sovinizmust, sem nacionalizmust, sem faji előítéleteket, sem társadalmi, sem vallási, vagy egyéb rangkórságokat nem díjaz. Az igazi szeretet Belőlem és Értem él, s vállal áldozatot még akkor is, ha nem tud erről. "
"Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még nem aknáztatok ki. Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabban a maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek."
"ÉN olyan ÚT vagyok, aki egyben KIÚT is minden nehézségből. Nincs is más kiút Rajtam kívül. Erre is gondoltam, mikor azt mondtam: „Nélkülem semmit sem tehettek.”. "
"A lényeg nem az, ami van, hanem az, ahogyan hozzááll valaki ahhoz, ami van."
"Az ellenség-szeretés kívánalma nem azt célozza meg, hogy ne legyen ellenség, hanem azt, hogy felismerhető legyen az, hogy ki igazán önzetlen. Tehát ez nem az ellenség érdekét szolgálja csupán, hanem mindenki érdekét."
"„Ha csak azokat szeretitek, akik titeket, szeretnek, akkor micsoda érdemetek van?” Éppen az Én jelenlétem igazolása tűnik ki abban, akiben van ellenség iránti szeretet. "
"Feladatod tehát értelmed megdolgoztatása. Feladatod, hogy keress, kutass, és semmit se fogadj el addig, míg szíved IGENT nem mond rá. Tehát ne azért tarts valamit jónak, mert azt valaki mondta, hanem azért, mert Én Jézus, aki a szívedben lakom, helyeslem azt. Ne fogadj el Rajtam kívül nagyobb tekintélyt, bárki bármit is mond neked. Aki komolyan Rám hivatkozik, az igazolni is tudja ezt. "
"Légy türelmes. A fejlődést nem szabad azáltal siettetni, hogy erőlteti valaki. A virág nem attól nő gyorsabban, hogy húzza valaki, hanem attól, hogy öntözi, és napsugárban fürdeti gazdája. Képességeidnek gazdája te vagy. Öntözd képességeidet verejtékes munkával, s fürdesd meg szíved szeretetének melegével. Így fejlődik a leggyorsabban."
"De a döntő a SZERETET. Vagyis, amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak, s amiről tudod, hogy szellemileg, lelkileg jó neked, mert növeli benned a szeretetet, ami végső soron nem más, mint jóakarat, ezt akard másnak is. Bizony jónak lenni nagyon egyszerű. Nem kell mást csinálni, mint jónak kell lenni. Aki ezt megérti, az lényegében már egészséges ember, még akkor is, ha keze-lába hiányzik. "
"Azért jöttem, hogy szebb legyen a föld. Ezt pedig csak azok által tudom megtenni, akik befogadnak Engem önmagukba, hogy bennük élve tovább, itt a földön tanítsam mindazokat, akiknek van fülük a hallásra, a mindenkit magába ölelő szeretet vállalására. Ez részleteiben ezt jelenti: senkinek nem ártani, mindenkinek szívből megbocsátani, és segíteni ott, ahol rászorulóval találkozom általatok. "
"A múló, anyagi értékek soha ne kerüljenek az elé az igazság elé, mely Velem azonos. "
"A helyes önismeretnek eszköze az,ha mások hibáival találkoztok.Mások hibái által ismerheted meg, hogy hol tartasz te a türelemben,irgalomban,megértésben, áldozatvállalásban,alázatban,hűségben.Ezekkel kapcsolatban nehezen tud bárki is önismeretre jutni magányban vagy olyankor, ha mások szeretik őt. Egy embernek soha nem szabad arra törekedni, hogy szeressék őt. Ez mindig az önzés irányába visz, tehát a pokolba. "
"Az a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra sehol. "
"Az Én akaratom az, hogy életetekben fölszámoljátok megkötözöttségeiteket. A házasság köteléke nem azt jelenti, hogy egymásért kell élnetek, hanem azt, hogy legyetek hűségesek egymáshoz abban, hogy Hozzám segítsétek egymást."
"Az erkölcsi magatartást mindenkinek önmagának kell kidolgoznia magából. Nem kell tehát meglepődni azon, hogy vannak jó nevelők, akik kezei közül erkölcsileg rossz neveltek kerülnek ki, és vannak rossz nevelők, akik kezei közül erkölcsileg jó neveltek kerülnek ki."
"A világnézet nem más, mint megvallása annak, hogy ki miben hisz. A hitet nem lehet sem örökölni, sem lopni, sem véletlenül rábukkanni. Aki hisz, az olyasmit tart igaznak, ami meggyőződése szerint megérdemli azt, hogy rátegye az életét."
"Ha vállalod önmagad megismerésének az útját, akkor látni fogod, hogy hol tartasz jelenleg a szeretetben. A szeretetnek mindig a másért végzett szolgálat mutatja meg valódiságát. A szeretés nem az álmok világa, hanem a gyakorlati áldozatvállalásé. Ebben lehet Velem találkozni. Így várlak téged"
"Ti sajnos képesek vagytok arra, hogy becsapjátok önmagatokat. A tényeket nem lehet letagadni. Cselekedeteid tükrében tudod megismerni, hogy milyen is vagy valójában."
"ÖNFEGYELEM: Nem más, mint ERŐSZAK, mely nem mások ellen, hanem a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen irányul magában abban az emberben, akiben e vágyak felébrednek az önzés irányában."
"ÖNZÉS: Ellentéte az ÖNSZERETETNEK. Az ÖNSZERETET AZ CSÚCSÉRTÉK! „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Az ÖNZÉS nem más, mint elrontott ÖNSZERETET. Az az önző ember, aki az örök értékek birtokba szerzése helyett mulandó értékek fölhalmozásán fáradozik. Ezek lehet anyagi (pénz), szellemi (tudományoskodó), és lelki (öndicsőítő, pl. sport) körében lévő mulandó értékek."
"JÓ SZÁNDÉKÚ EMBER: mindaz, aki végső soron az Én akaratom megvalósulását szándékolja."
"ALÁZATOSSÁG: A Hozzám tartozásnak és az Általam megkívánt lelki fejlődésnek az alapja. Kettő összetevője van. Az alázatos, aki:
1. a felismert igazságért minden gyalázatot, bántást vállal,
2. aki mindig nyitott afelé, hogy a felismert igazságnál lehet igazabb felismerésre is jutni.
Alázatos tehát az, aki mindent vállalva pillanatnyi meggyőződéséért, nyitott Felém, a Tőlem felkínált esetleges jobb elfogadására. Összegezve így is mondhatom: az az alázatos ember, aki meggyőződését még élete feláldozása árán is, egyedül Általam engedi formálni."
"SZERÉNYSÉG: Az mondható SZERÉNYNEK, aki belül már szabaddá vált minden szereplési vágytól.
A SZERÉNYSÉG nem mindig értékesebb, mint a szerénytelenség. De aki SZERÉNY, az nagyobb hitelességgel tudja képviselni az Én munkámat életében, mikor tanúskodik Rólam."
"Minden rossz egy elrontott jó. Az erkölcsi rendben az annyit jelent, hogy minden rossz egy elrontott szeretet."
"Erkölcsileg rosszat véletlenül tenni nem lehet. Csak készakarva. Mindenkinél a SZÁNDÉK a döntő. "
"Én vagyok az ÚT (János 14:6)! Ha nem teszed másnak azt, amit nem szeretnél, ha veled tennének mások, ha azt teszed másnak, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek mások, akkor jó úton jársz! Én vagyok az ÚT. Ha Velem jársz, akkor tiéd a világ világossága (János 8:12)!"
"A szeretésre gondolok, mely soha senkinek nem lehet ellensége, tehát nem akarhatja senki kárát, s erről még az életük árán is tanúskodniuk kell Enyéimnek, ha a földi hatalmasságok válaszút elé állítják őket!"
Irány
"Én nem tehetek senkit istenszeretővé! Aki önmagát azzá teszi, annak minden javára válik. Aki magát nem teszi azzá, annak semmi sem válik javára! Senkinek a boldogságát nem döntheti el és nem is befolyásolhatja más! A körülmény mindenki számára olyan T...ÜKÖR, amelyben bárki felismerheti nemcsak önmagát, de teendőit is! Minden körülmény egyben felszólítás is! Mindenkinek magának kell meglátnia, hogy mire és hogyan használja a pillanatnyi lehetőségeit. Én csak az irányt tudom megadni. A pillanatnyi megoldást neked kell meglátnod. Az irány mindig az, hogy helyesebb önismeretre juss. Tehát az irány befelé mutat! Csak a helyes önismeret lehet alapja a helyes szeretet fejlődésének"
Megkötözöttség
"Egy másik gondolat, mellyel meg kell barátkoznod, az az, hogy gyermeked nem a tiéd, hanem az Enyém. A szülő-gyermek kötelék valójában rablánc.Tudomásul kell venned, hogy gyermeked boldogsága nem függhet tőled.De ha tudod, hogy mindenki azzal van megkötö...zve, akiért él, akkor megérted, hogy Értem kell élned, és nem gyermekeidért. Értem pedig akkor él valaki, ha elsősorban megismerni igyekszik Engem. Megismerés által alakul át gondolkodása olyan irányba, amely megmutatja azt az UTAT, IGAZSÁGOT, mely végül is ÉLETRE, BOLDOG ÉLETRE JUTTATJA őt."
HIT
"Valamit elhinni, az csupán a felszín. Valami hinni, az feloldódás. Ez az a HIT, amely, ha csak mustármagnyi is, már hegyeket képes mozgatni. Ez az a hit, melynek növekedése nem az Én hatalmamban van. Ezért dorgálhattam joggal tanítványaimat kishitűség...ük miatt. Ez az a hit, amelyet csak kemény gyakorlás által, életed, szíved, ha kell, darabonkénti odaadása által tudsz növelni. Ez az a hit, melynek másik neve: életelvesztés itt a földön. Csak az nyeri meg az ÉLETET, aki életét így el tudja veszíteni. Ez az életelvesztés nem bűnök következménye, hanem a szeretet jelenlétének természetes következménye."
Megvilágosodásról
"A megvilágosodásnak van egy alternatívája. Ez az újjászületés! Messze felülmúlja azt, amit ti megvilágosodásnak neveztek.És azért magasztosabb, mert általa nemcsak új élet kezdődik abban, aki ezt átélte, de Lelkem irányítása alá is kerül annyira, hogy ál...lapotszerűen boldog embernek éli meg magát! Tehát nemcsak tudja, hogy ő Isten gyermeke, hanem bizonyos értelemben élvezi is ezt! Így van ez akkor is, ha a látszat ellene mond ennek! Tehát akkor is, ha az illető körülményei mostohábbnak tűnnek, mint másoké! A megvilágosodás helyett az újjászületés szót jobb használni. Ez röviden a következőt jelenti: Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra megszületnie a földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat hordozza (János 3:3)! Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3:11). b/ Könyörögnie kell ezért a kegyelemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11:13). c/ Ellene kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra. Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem. Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, tehát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, hanem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a földön, mint addig látott, és a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri! Mindenki csak a megvilágosodás LEHETŐSÉGÉT hordozza magában! Csak az a megvilágosodott, aki e LEHETŐSÉGGEL élve, vállalva az Általam, Jézus által felkínált gondolkodásátalakítást, valóban úgy gondolkodik, mint Én, Jézus. Az ilyen ember nem eshet illúzióba! Ha megvilágosodott akarsz lenni, akkor engedd, hogy benned éljek! Annyiban leszel megvilágosodott, amennyiben ezt életedben megvalósítod. Én, Jézus vagyok a világ világossága, és aki befogad, akiben élhetek, azzal megosztom a világ világosságát. Igen, mert Én sötétségben nem tudok élni! Az emberek tudnak! Önmagad megtapasztalása is ilyen mérhetetlen sötétséghez vezet! Még egyszer mondom: Engem, Jézust akarj megtapasztalni, hogy belülről kifelé, a lelkedből a környezeted felé tudjam árasztani azt a fényt, amely az Isten szeretete! Bővebben
"Az mondható SZERÉNYNEK, aki belül már szabaddá vált minden szereplési vágytól. A SZERÉNYSÉG nem mindig értékesebb, mint a szerénytelenség. De aki SZERÉNY, az nagyobb hitelességgel tudja képviselni az Én munkámat életében, mikor tanúskodik Rólam."
"Annak idején kihirdettetett: ne csinálj magadnak festett, faragott képet! – S ti a pénzt éppen ennek a tilalomnak ellenére alkottátok meg. Ennek a bűnnek a következménye az, amit most kell elszenvednetek. Mert a törvény él: mindennek ki kell egyenlítődnie. Nektek a pénz hatalmától kell megváltanotok magatokat! Ez is az utolsó idők egyik utolsó nagy küzdelme lesz."
"A gyűlöletet azoknak nehéz elviselni, akik gyűlölnek. Ezért akarják elpusztítani a gyűlölt személyt. Mindig az a szerencsétlen, aki gyűlöl és aki nem szabad. Ez az IGAZSÁG! És ez az igazság tesz szabaddá mindenkit! (János 8:32)"
"Mert sosem azzal győzöl magad és hibáid felett, ha olyasmit teszel, amit megtenned nem okoz különösebb nehézséget neked, hanem, ha arról mondasz le, ami számodra a legnehezebb."
"A földi élet inkább pokol, mint mennyország! Itt még Engem, Jézust is keresztre feszítettek! Ne magatokon kívül keressétek életetek megoldását! Kár a fáradságért! A mennyek országa bennetek van! Gondolkodásotokat kell átalakítani ahhoz, hogy felfedezzétek magatokban az Isten boldogító jelenlétét!"
"Mindenkiben akkora a szeretet, amekkora áldozatra képes. De így is mondhatom: A SZERETET ÉN VAGYOK! Hited és döntésed alapján annyit fogadsz el Belőlem, amennyire átadtad magadat Nekem, Jézusnak. Ez az önátadás az, amely csökkenteni, sőt megszüntetni is képes benned minden félelmet.
"Az Én békémet harc által lehet megszerezni, és harc által lehet megőrizni. De ebbe a harcba nem hal bele senki és semmi, csupán azok az egoista vágyak, melyek vagy mások legyőzését, vagy önnön lustaságuk kényelmét igyekeznek érvényre juttatni. Itt tehát olyan vágyak elleni harcról van szó, melyek nem Hozzám vezérlik e vágyak birtokosát, hanem önző vágyaik megideologizálására késztetik."
"Fogadjatok be magatokba! Soha ne árts senkinek, mindig bocsáss meg mindenkinek és segíts ott, ahol rászorulóval találkozol. Mindezt okosan tedd! Ne légy birka, de igenis légy BÁRÁNY! Úgy küldelek téged is a farkasok közé, ahogy Én mentem! Légy okos és óvatos! De szeress!!!"
"Ezért igazán csak az nevezhető bátornak, aki szembe mer nézni önmagával és nem csak felteszi magának az élet nagy kérdéseit, hanem értelmet megnyugtató választ is igyekszik keresni arra, hogy:- miért született e világra,- mi lesz vele a „halál” után és- a születés-halál adta keretek között hogyan érdemes élnie ? "
"De más az, amikor valakit felhasználnak, és más az, amikor valakit kihasználnak. Isten igaz gyermekei vállalják, hogy mások felhasználják szeretetüket, de azt nem vállalhatják, hogy kihasználják őket. Ez jelenti azt, hogy Velem együtt bárányok vagytok, de birkák nem!"
"Aki nincs kibékülve veletek, az nem jár jó úton akkor sem, ha a világ összes tudományát magában hordja. Az ördög mindannyitoknál okosabb, mégis ördög. Az embert értékessé Előttem nem az teszi, amit tud, hanem az, ahogy szeret!"
" Nem a Tőlem kapott adomány által lesz valaki különb, mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más. Sohasem szabad emberekhez mérned magadat !"
"Aki a világgal foglalja el magát, azért van gondban, mert gonosz a világ, az elrabolja az időt attól a munkától, mely növeszthetné benne szeretetem működését, s így építhetné magában azt a készséget, hogy átvegye tőlem az Én BÉKÉMET, melyet nem úgy adok, mint a világ."