Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Március 15. az EGYSÉG napja,-Új Tavasz, Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét!

2014.03.03


"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem..."


1314942822_14.jpg


 "Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét."


Szeretettel ajánlom az alábbi felhívást, melyre innen lehet hivatkozni és letölteni.
Március 15. az EGYSÉG napja:
http://onkormanyzat.magunk.com/news.php?extend.18

Megnyílt a Március 15. az EGYSÉG napja Facebook oldala:

https://www.facebook.com/szkitaonkormanyzat

 


Meszlényi Mariann verse is 2014. márc.15-hez kapcsolódik
 
http://meszli.uw.hu/vers/vers3

7.html

Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét.F E L H Í V Á SA Teremtő Atyánktól és Istenanyánktól kapott szeretetteljes útmutatás alapján, Egységbe hívom testvéreimet, akik valljuk és éljük Isten Anyai/Apai eredetünket. Hisszük, hogy a jelenlegi rabszolgaságunk a félrevezetésünkből és Isteni és Galaktikus jogaink elnyomásából keletkezett. Ezért a szabadulásunk is, Isteni és Galaktikus jogaink érvényesítésével válik elérhetővé. A hatalom tehát visszaszáll azokra, akik képesek EGY AKARAT, EGY GONDOLAT és EGY CSELEKVÉS árán visszatérni az Isteni Egységbe.

Most jött el az az idő, amikor valóban össze kell fogjatok és EGYET kell gondoljatok és EGYET kell akarjatok, mert ennek van olyan ereje, amely képes elindítani és megváltoztatni a dolgokat. A ti gondolataitok és a ti EGYET akarásotok, EGYET értésetek kell ahhoz, hogy a felettetek állomásozó Galaktikus erők, a Fényerők, hatékonyan beavatkozzanak és megtörténjen az átállás. Ez szükséges ahhoz, hogy bevessenek technikai eszközöket, amelyek képesek megtisztítani Földeteket minden ártalmas dologtól, fegyverektől, vegyi anyagoktól és minden életre ártalmas készítménytől. Rendelkeznek ezek az erők olyan technikai eszközökkel, melyekkel képesek megakadályozni azt, hogy az olyan pozícióban lévő emberek még ártani tudjanak az emberiségnek vagy akár a Földnek.

Teremtő AtyátokE G Y S É GMi, itt a Kárpát-medencében élő szkíták, hunok, magyarok, - kijelentjük természetes és a történelmünkből eredő folytonosságunk okán az EGYSÉGÜNKET.

Mi, itt a Kárpát-medencében élő magyarok, valamint a velünk sorsközösségben élő, és államalkotó minden nemzetiség tagjai, - kijelentjük társadalmi, szakrális és szellemi EGYSÉGÜNKET.

Mi, a mai korban, fizikai testben élő nemzetalkotó emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET dicső őseinkkel. Nimród királytól, Attila király, Álmos vezér, Árpád vezér, Szent István király, Szent László király, Mátyás király életművével, és valamennyi fejedelmünkkel és királyunkkal, valamint a Pálos Renddel. Hisszük, hogy létezésük örök, szellemiségük ma is közvetlenül kapcsolódik lelkünkhöz, tudatosságunkhoz.

Mi, a mai korban, fizikai testben, de már felébredt tudattal élő emberek, kijelentjük EGYSÉGÜNKET a Felemelkedett Mesterekkel.

Mi, a mai korban, fizikai testben, felébredt tudatosságban és Őseink és Felemelkedett Mestereink élő szellemiségével kapcsolódva, kijelentjük EGYSÉGÜNKET csillagtestvéreinkkel. Tudjuk, hogy a FÉNY oldalán létező galaktikus társadalmakból származunk.

Mi, a mai korban a fenti EGYSÉGÜNK tudatában élő emberek, ismerjük és tiszteljük a Galaktikus Kódex jogalapját, minden Fénylélek belső erkölcsének rendszerezett kódját. A Galaktikus Kódex jogalapjára hivatkozva kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET a Fény Galaktikus Föderációjával és annak munkájával.

Mi, a mai korban élő, felébredt emberek, kinyilvánítjuk EGYSÉGÜNKET az Isteni Akaratnak, és Isteni Egységnek.

T U D A T O S S Á GMi, itt a Kárpát-medencében élő, és EGYSÉGBEN gondolkodó, cselekvő emberek, tudunk arról, hogy a Földön, egy gyarmatosító galaktikus csoport uralkodik titokban az emberiség felett.

Tudunk arról, hogy manipulálják a gazdaságot, az élelmezést, a pénzügyeket, a politikát, a tudományos életet, az oktatást, az egészségügyet, az igazságszolgáltatást, a katonai vezetést, a nemzetközi szervezeteket.

Tudunk arról, hogy szennyezett a termőföld, a felszíni vizek, folyók, tengerek, óceánok, a levegő, - vegyi anyagokkal, rákkeltő anyagokkal, nukleáris hulladékokkal. A szennyezést szándékosan hajtották végre, és mértéke végzetesen halad, a Föld ökológiai összeomlása felé.

Tudunk arról, hogy a Kárpát-medence, - mint a Magyar Szent Korona szakrális teste, - teljes szellemi, fizikai leigázására törekszenek.

Tudunk az itt élő nemzetek és nemzetiségek üdvtörténeti szerepéről.

Tudunk a Szentháromság fizikai megtestesülése elleni, megsemmisítő szándékukról. Ez a végső magyarázat mindezekért.

Tudunk a nemzeti vagyon kifosztásáról, és a most zajló családi, személyes magánvagyon irányított kifosztásáról.
Tudunk az itt élők szellemi, erkölcsi és fizikai tervezett leépítéséről. Látjuk a leépülés végbemenetelét.

Tudunk arról, hogy az ország politikai elitjét, folyamatosan zsarolják idegen érdekek.

Tudunk arról, hogy a Kolontári katasztrófa nem baleset volt, hanem terrortámadás. Figyelmeztetés a felső politikai vezetésnek.

Tudunk arról, hogy több terrorcselekmény van jelenleg is kidolgozva és előkészítve, a további zsarolás és megfélemlítés miatt.

Tudunk, az ország területén lévő, titokban tartott, külföldi tulajdonú nukleáris fegyverek elhelyezéséről és helyükről. Tudjuk, hogy ezzel voltunk zsarolhatóak.

Felébredt tudattal ismerjük jogainkat a Galaktikus Kódex alapján.

Tudunk Teremtői erőnkről, és élni kívánunk vele!
Tudatában vagyunk annak, hogy EGYSÉGBEN kinyilvánítva AKARATUNKAT, megszüntethető az eddigi elnyomó, zsarnoki hatalom.

Tudunk a Teremtő Tervéről, amelyet követünk, és amelyben helye van az Akaratunk kinyilvánításának és a fegyveres konfliktus nélküli győzelemnek!

T E R E M T É SMi, itt a Kárpát-medencében élő felébredt tudatosságú és EGY AKARAT szerint Teremtő lények, EGYSÉGBE szólítunk magunk mellé, minden Angyali testvérünket, minden Csillagtestvérünket és Fénytestvérünket.

EGYSÉGBE szólítjuk dicső Őseinket.

EGYSÉGBE szólítjuk a Fény Galaktikus Föderációját.

Eljött az EGYET Akarás, az EGYET Gondolás és az EGYET Cselekvés ideje!

Ettől a Szent pillanattól fogva elkezdjük az EGYSÉGÜNK erejével, az EGY Akaratunk szerint megtisztítani, meggyógyítani a Földet.

Szeretetünk Forrásából merítve, Saját Fényünkkel az EGYSÉG minden tagjával közösen és egyszerre indítjuk Akaratunkat, Gondolatunkat és Cselekvésünket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Föld felszíni és Föld alatti vizeket. A tavakat, folyókat, patakokat, a tengert. A hegyek mélyén lévő vizeket. A sejtekben élő vizeket. A levegőben, felhőkben lévő vizeket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a Termőföldet. Annak minden rétegét, minden milliméterét. Feloldódnak a Fényben a mérgező anyagok, a vegyszerek. Újra felszaporodnak az élet alapkövei, a mikroorganizmusok. Újra szerves anyagok telítik meg a földet, mely életet és szent tiszteletet ad.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a levegőt. Minden kibocsájtott káros vegyi anyag átalakul és kitisztul. Az oxigén feldúsul. A szelek megnyugodnak. Az évszakok kiegyenlítődnek, az időjárási szélsőségek kiegyenlítődnek. A HAARP és minden más időjárás befolyásoló káros technológia használhatatlan.

A Fény tisztaságával és erejével, a Föderáció technológiájával hatástalanítunk minden olyan eszközt, amely az élet kioltására volt alkalmas. Kézi és egyéb lőfegyvereket, harci eszközöket. Külön hatástalanítjuk az országunkban elrejtett és titkolt idegen nukleáris fegyvereket.

A Fény tisztaságával és erejével megtisztítjuk a nemzetet, a régi, kamatmechanizmusra épülő, magánpénzrendszertől. Akaratunkkal és a Föderáció technológiai segítségével hatástalanítunk minden banki elektronikus eszközt, amelyen adósságainkat rögzítették. Hatástalanítjuk azokat az eszközöket, amelyen a hivatalos és az eltitkolt pénzügyi mozgások történtek. Mától fogva ezek az eszközök használhatatlanok. Feltöltjük Fénnyel az új, nemzeti vagy helyi pénzeket. A félelem és a spekuláció energiáját leváltjuk a Szeretet energiájára az elszámolások új rendszerében.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat az eseményeket, amelyek során megszűnik az ország külső eladósítása, megszűnik minden hitel, minden adó, mind a magán embereknél, mind az államnál, önkormányzatoknál és a vállalkozásoknál. Helyébe egy magasabb erkölcsi értékű, elszámolási- és előleg rendszer fog állni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük azokat a hazai kísérleteket, amelyek tiszta és ingyenes energia előállítást tesznek lehetővé. Az eszközöket minden háztartásban és közlekedési eszközben lehet használni.

A Fény tisztaságával és erejével feltöltjük az élelem előállítását. A vegyszerek és műtrágyák helyett, szerves anyagokkal, mikroorganizmusokkal állítjuk helyre a termőtalaj, a növények és állatok immunrendszerét. Az eddigi káros anyagokat eltűntetjük.

A Fény tisztaságával és erejével, a Galaktikus Föderáció technológiájával, -hatástalanítjuk azokat a hatalmi pozícióban lévő személyeket, akik még ártanak akár a szabad társadalom, akár a környezet, a Föld, vagy a Béke számára. Hatástalanítjuk a banki, állami hivatali, külföldi elnyomó szervezeti, politikai, kollaboráns rendfenntartó személyeket.

A Fény tisztaságával és erejével, valamint az EGYSÉG minden résztvevője segítségével és közös akaratával, - fegyverek használata és vérontás nélkül, - a Pozitív Erőinkkel leváltjuk a jelenlegi kiszolgáló hatalmat. Emberáldozat, vér és puccs nélkül.

A Fény tisztaságával és erejével helyreállítjuk az emberek hiteles tájékoztatását. Megismertetjük az elnyomó rendszer működését és a nemzetáruló, kollaboráns személyek, szervezetek eddigi tevékenységét.

A Fény tisztaságával és erejével megismertetjük az emberekkel, valós történelmüket, valós galaktikus családjaikat és a Fény Galaktikus Föderációját.

E S E M É N Y

 

Az Aranykor üdvözlégye
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.
Az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között.
S áldott a Te méhednek gyümölcse
Jézus
Ki ismét eljött közénk
Elhozta a Világ Békét.
Béke van és Szeretet
Az emberek szívében.
S ezáltal megszűnt
A sötétség hatalma a Föld felett
Az igaz emberek számára.

Asszonyunk Szűz Mária
Istennek szent Anyja.
Az Örök Fényben
Veled együtt imádkozunk
Most, és mindörökké.
Dicsőség az Atya, az Anya, a Fiú
és Szentlélek Egységében:
Áldás!Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

A Kárpát-medencében 2014. március 15 -én, 14.00, 17.00 és 20.00 órakor (magyar idő szerint) kérjük mindenható Anya/Atya istenünket, Jézus urunkat, hogy legyenek velünk, a most kezdődő Esemény során, mindvégig.

Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT! 
Hívjuk az ERŐT, hívjuk a FÉNYT!
Áldott ERŐ, Áldott FÉNY jelenj meg MOST!

Hívjuk az Arkangyalokat, Angyalokat, Felemelkedett mestereket, Szellemi segítőinket, Felsőbb Énjeinket.
Hívjuk az Ősöket, Galaktikus Föderációs Fénytestvéreinket, Csillagtestvéreinket!

Hívunk minden Fénymunkást, hogy sorakozzunk fel a Fény Zászlaja alá, Fénybe öltözve, hogy Egy Egységben a Fény erejével betöltekezve nyilvánítsuk ki a Forrással megegyező Isteni Társteremtői akaratunkat.

Kérjük Mihály arkangyalt és angyali seregét, tisztítsa meg gondolatainkat, érzéseinket, így tiszta tudattal, szeretetteljes érzésekkel beállunk saját fénytengelyünkbe melyet rögzítünk a Forráshoz és a Földanya testéhez .
Társteremtői AKARATUNK kinyilvánítása a FÉNY győzelméhez:

Kérjük az Arkangyalokat, Angyali testvéreinket, hogy jelenjenek meg energiaterünkben, és védelmezzenek mindvégig az Esemény alatt.

Kérjük a fénytestvéreinket és a Felemelkedett Mestereinket, hogy jelenjenek meg mellettünk, vezetve bennünket az Esemény alatt, mindvégig.

Kérjük a csillagtestvéreinket, a Fény Galaktikus Föderációját, Új Jeruzsálem fényvárosát és annak minden lakóját, hogy legyenek velünk az Esemény alatt mindvégig.
Teljes testi, lelki és szellemi védelmet kérünk mindenkire, akik elindítói és cselekvői vagyunk az Eseménynek.

Kijelentem, hogy teljes tudatosságú része vagyok a jelen pillanat EGYSÉGÉNEK.

Kijelentem, hogy teljes tagja vagyok a TUDATOSSÁGNAK.

Kijelentem, hogy az Isteni Tervben foglaltak szerint cselekszem, a FÉNY vezetése és megtartása által. AKAROM a Fény győzelmét az elnyomás helyett.

A Teremtés szövegrész elmondása (többször is egymás után).

A tisztítás és gyógyítás alatt, tudatosan irányítom pozitív érzéseimet, a Szeretetemet, a felsorolt és gondolatban elvégzett cselekmények feltöltésére.

Lelki szemeimmel látom, ahogy lépésről lépésre, a Szentháromsággal, az Angyali testvériséggel, a Felemelkedett Mesterekkel és Csillagtestvéreinkkel, Őseinkkel és a Pálosokkal közösen megtisztítjuk a Földet, a Kárpát-medencét. Látom, hogy a Föld, a vizek és a levegő kristálytisztává válik. Egyre tisztább, míg egyszer csak a tisztaság által megszűnik a fizikai, asztrális és mentális homály. Eltűnik a megtévesztő energiaköd. Olyan kristálytiszta a levegő, hogy egyre jobban látom a fényhajókat is. A tiszta Ég megmutatja valódi arcát és minden lakóját, az égitesteket. Mindent.

Ahogy látom a szemem előtt a változást, egyre hatalmasabb öröm, boldogság érzése áraszt el. Ezt az örömérzést, szeretetet visszaáramoltatom az Eseménybe. A tisztítás és az öröm, egyre fokozódik.

Látom, hogy a Fény erői, a Galaktikus Kódex jogalapján eljárva, közvetlenül megjelennek közöttünk. A levegőben, a Földön, a tengerekben, vizekben. Hatástalanítják a fegyvereket, romboló technológiákat. Hatástalanítják a hatalom embereit.
Látom, hogy már minden korábbi fegyver és technika működésképtelen, amelyik kiszolgálta a gyarmatosítókat. Az élet lecsendesedik, a zaj, nyüzsgés eltűnik.

Csend van.

A Béke csendje. A Béke terébe kerülünk.

Az Esemény sokakat meglep. A mi jelenlétünk és segítségünk irányukba elkezdődik. Érzékelik, hogy a jelenlétünk, és a bennünk és általunk megtestesült Szeretet és Fény, megnyugtatja Őket. A szemünkben látszik a BIZALOM. A mi, és a többi Fénytestvérünk, valamint a meglepettek irányába.
Ezt a BIZALMAT árasszuk és adjuk tovább egymás között, és a többi ember között.

Megtörtént hát! Erőszak és áldozatok nélkül.
Az ÖRÖM betölti a teljes teret.

Áldott a Teremtő Fénye, áldott a Kozmikus Fény, áldott a Teremtő Erő és a SZENT AKARAT, a SZENT BÖLCSESSÉG, aminek az ideje itt és most van!

Istengyermek álma
Magyarok virága
Áraszd országunkra,
s az egész Világra
Szereteted Fényét
Új világnak Létét.Nagy Gábor

onkormanyzat.magunk.com/news.php

419053_465806096785299_629346697_n.jpg


MAGYAROK VAGYUNK.
Miénk a szív, a gondolat.
Miénk a valóság, az ébredés.

Szívünk ezer sebből vérzik…
E seb hol begyógyul, majd újra felszakad.
A Nemzet sorsát szívünkben viseljük, lelkünkben érleljük.
Saját fájdalmainkon keresztül tisztítótűzként égetjük el MAGunkban mindazt a szenvedést amit átélt Nemzetünk.

MAGYAROK VAGYUNK.
Miénk a szó, a gondolat.
Miénk a nyelv, mely varázsát messzi Honban ismerik.
Miénk a fájdalom, a seb,- amely újra s újra felszakad.

Mi végre magyar a magyar, ha hite s megtartó ereje által nem képes Új Jövőt írni?
Miért szenvedtek, haltak hős halált Eleink, ha mi nem visszük tovább dicsőségüket,- a HAGYATÉKOT, amit reánk hagyományoztak?

Itt az idő, hogy eltűnjön a fájdalom, s szívünkben a sebet begyógyítva új lendülettel lépjünk elő! Eljött az idő, hogy lefejtsük magunkról mindazt a megkötést, ami gondosan ügyel rá, hogy ne ébredjünk Öntudatunkra!

MAGYAROK VAGYUNK, MIÉNK AZ ORSZÁGUNK!
Miénk minden mi itt megterem, senkinek nincs joga, hogy mindezt innen elvigye!

ÉBREDJÜNK MAGYAROK!
Álljunk ki MAGUNKÉRT!
Álljunk ki a NEMZETÉRT!
Szolgasorba ne nyughassunk!
Merjünk remélni és tenni s mi legfontosabb Istenben hinni!
Csak hitünket megtartva és ereje által tudunk Új Jövőt teremteni, és az Új Jövőben hinni!

Isten áldja Magyarországot, a magyar embereket.
Egy szebb, egy jobb jövőt, békés átmenetet kívánok, melyben megújul a Nemzet és újra MAGára talál.
Ne legyen több fájdalom, soha több seb fel ne szakadjon, csak begyógyuljon. Boldoguljon a Nemzet s egy szebb, jobb, élhetőbb jövőt teremtsen.
Isten áldása legyen velünk.
Áldás!

Írta: Feketéné Lendvai Katalin


Új Tavasz,
Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét!


2014. február 17. (Jégbontó hava)
 
Oly régóta szólok hozzátok, de nem halljátok meg a hangom.
Feledésbe kerülnek igaz tanításaim, egy mítoszként élek a szívetekben, pedig ÉN igenis jelen vagyok, létezem.
Ott vagyok a mindennapjaitokban, az élet áramlásában.
Látom, hogy szenvedtek magyari népem. Látom sorsotok nehézre fordulását.
Hiába nyújtom kezem felétek, tekintetek más irányba réved. 
Oly régóta hallatom hangom,- Ébredj magyar, vedd vissza magadhoz Őseid hitét! Merj kiállni azzal a bátorsággal, ahogy Ők tették!
Ne álmodozz, ne képzelődj, ne reménykedj,- cselekedj!
Írd át a törvényt, amely a hazugságot teremti, ami a magyari népet a szakadék szélére sodorta!
Cselekedj!  Mire vársz?
Jön újabb, fényesebb nap?
Isten Szent Ege alatt minden nap fénylőn tündököl, te döntöd el fényesíted, avagy elsötétíted azt!
Magyar, ébredj magyar! Az idő már itt van és volt egykoron, s te mégis vársz.
Mire vársz? Miért nem cselekszel?
Miért hagyod, hogy Őseid otthonát ártó kéz illesse?
Miért hagyod, hogy hontalan, s megnyomorított légy?
Hogy elvegyék a házadat, otthonodat, becsületed sárba tiporják.
Mitől félsz? Miért nem mersz elindulni, nagyot gondolni, felvértezni magad Őseid erejével?
   Szomorú vagyok. Ha ez így folytatódik, nem lesz népem kihez szóljak.
Vérem, vérem, magyari népem Anyahitaként szólok hozzátok.
Sokan nem tudjátok ki vagyok, s ha meghalljátok nevem, legyintetek,- mondjátok,- badarság,- ősi történet.
A történetek, a mítoszok igazságot rejtenek magukban, ősi igazságot,- tanulnotok belőlük kellene.
Népem, népem, merj cselekedni!
Merd felemelni a fejed, visszatérni Őseid hitéhez, és merj kiállni érte!   Magyar magyart gyilkol, még ha ezt nem is a szó szoros értelmében értem, de nem sokban különbözik tőle, - mert elveszi az életerejét, megnyomorítja a lelkét, ellehetetleníti létét, földönfutóvá teszi.
Csodálkoztok, hogy beteggé vált a Nemzet?
Az ember lelke ha nincs biztonságban, egy idő után meghasonul magával, önmagát őrli fel.
A magyar nép mindig híres volt az igazságérzetéről.
Hová lett ez most belőletek?
Nem elég, hogy veszni hagyjátok az ősi földet, otthonaitokat,- lelketek is meghasonul, behódol az Ármánynak?
Magyar, magyar, ébredj magyar!
Jő új kikelet, s te vedd válladra az igazság zászlaját!
Vedd magadhoz az Igazság Kardját, mely beszédedben nyilvánuljon meg!
Állj ki magadért, a családodért, a barátodért, Nemzettársadért, s nem utolsó sorban ősi hittel telve Nemzetedért!
Ne várd azt, hogy más megcselekszi helyetted, te légy a cselekvő!Kis közösségekben kell először letisztult értékrendet alkotnotok, így terjeszkedhettek tovább, de csakis összefogással, nem a másik megítélésével léphettek előre.
Oldjátok fel az ellentéteket, egymás szemébe nézzetek, s lássátok benne a tenni akarást, a változtatás szándékát, semmi másra ne terjedjen ki a figyelmetek, ez legyen az összekötő erőtök!
Sok ima hangzott el a nép szájából, s egyik sem maradt megválaszolatlan, de tenni magatokért kell.
Ne hagyjátok elveszni az Országot, ne hagyjátok, hogy földönfutóvá váljatok!
Vértezzétek fel magatokat Őseitek szent erejével, merjétek győzelemre vinni az Igazság eszményét!
Nők s Férfiak,- ti egymást egészítsétek ki.
A magyar nő megtartó ereje által mindig hegyeket mozgatott.

Lányok, Asszonyok ébredjetek fel az álomból, merjétek felvállalni magatokat! Ébresszétek Nőtársaitokat, akik még mindig egy hamis eszmében remélnek, megfertőzik hazugságaik által a családok lelkét, s szent erejét semmisé teszik!
A magyarnak mindig volt tartása, nem hasonult meg.
Tisztán átlátta az értékeket, s tudta mikor csapják be.
Hová lett ez a képességetek?
Hová lett a tartásotok, meddig tűritek mindezt?
Családok mennek tönkre, barátságok hullanak szét, emberek vállnak hajléktalanná, meggyötörté. Embertelen körülmények közt laknak, betegen, a sárban fetrengve tengetik mindennapjaikat. És ti tűrtök, még mindig tűrtök.
   Népem, népem, magyari népem, állj meg egy pillanatra, vonulj magányodba és lásd mivé lett az életed.
Gondold át mélyen mit képviselsz, milyen értékrendet hordozol a szívedben.
Gondold végig életed, lásd magad életed első pillanatától fogva, mit valósítottál meg azokból a célokból, melyeket kitűztél magad elé.
Tarts önvizsgálatot, oldozd fel magad Isten kegyelmével vétkeid alól.
Az utolsó pillanatban vagytok, hogy visszatérjetek Őseitek hitéhez, Égi Anyátok/Atyátok szentségéhez.
Szíveteket nyissátok ki az igaz szóra, és egységet alkotva hozzatok új rendeletet. Ez a rendelet csakis az igazságra épüljön, és első helyre helyezze a nép, az Ország értékét!
Kint lévő kincseteket vegyétek vissza, határaitokat érvényesítsétek!
Az igaz szó ne a porba hulljon, hanem dekrétumokba foglaltasson!
Ennyit kívántam mondani néktek.
Fényem átragyog a sötétségen, ki hív, számára utat mutatok.
Áldás reád magyar népem!
Anyahitaként jelen vagyok!
Belső Hang által legyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.