Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A két Mária

 

maria-magdolna.jpg

 

A két Mária

A zsidó-gyökerű korai „kereszténység”, vagyis az ortodoxia Jézus Urunk Édesanyját, a Boldogságos Szüzet, azért akarta mindenképpen a tanaiból kizárni, kiszorítani, elfeledtetni, mert ebben a korai időben meglévő zsidó hagyomány nagyon jól ismerte az ő Adiabene, pártus királyi házból való származását. Viszont azt is tudták ezek az „egyházatyák”, hogy Mária Magdala, Jézus Urunk hűséges követője és legbölcsebb tanítványa – szintén nem az ő fajtájukból való. Tehát ebben az időben mind a két Mária eretnekként szerepelt a zsidó-keresztény felfogásban. Hogy az említett „vérségi vonal” által történt szembeállításukat megtudjuk, bele kell tekinteni a kereszténység kialakulásának történetébe.

Constantinussal kell kezdenünk, aki – amikor Kr. u. 321-ben elrendelte, hogy a bíróságok zárva legyenek a „Nap Szent Ünnepén” és munkaszünetet is rendelt e napra – tulajdonképpen a júdaizmus gyökerétől távolodott el. Ugyanis Jézus születésnapját azelőttjanuár 6-án ünnepelte a júdai gyökerű egyházszervezet, a „Sol Invictus” napja pedig december 21., mely nap egyben a „Natalis Invictus”, vagyis a Nap újjászületése is. Ezzel tulajdonképpen Jézust, a „Fény Fiának” nyilvánította, anélkül, hogy ezt írásban is rögzítette volna.

De a 325-ben összehívott „Níceai zsinat” úgy dönt, hogy:

Jézust Istennel egylényegűnek kell tekinteni!”, így Jézus már azonos a Napistennel – a „Fény Atyával“. A zsinat jegyzőkönyvében még nincs szó a „Szentháromságról.”

A Kr. u. 431-ben megtartott „Ephezusi zsinat”-ot nevezhetjük az első „reformációnak” ebben az erősen zsidógyökerű ortodoxiában, mely Irenaeusi alapokon nyugodott. Ugyanis – miként már említettem – ez az „ephezusi zsinat” szavazza meg Máriának az „ISIS”-i titulust, így: „ISTENANYA”. – A zsinat tagjai, akik így szavaztak, nagyon jól tudták azt, hogy: „ISIS” az egyiptomi „fény-vallás” szentháromságába tartozott, mely:

OSIRIS = Fény-Atya. „ISIS” = Fény Szüze, és „HORUS” = Fény fia összetételben volt az „ISTENI EGYSÉGE”, vagy „EGYISTENE”.

A „níceai zsinat” Jézusra vonatkozó döntése, az ephezusi megállapítással, az „Isis”-i lényegnek Máriára való átruházásával, Mária is egylényegű lett az Atyával, amiként Isis is egylényegű volt Osirissel.

Tehát Ephezusban, az Égei-tenger partján Jupiter lányának, Diánának városában a zsinati döntéssel megszületett, létrejött a „kereszténységünknek „ATYA-ANYA-FIÚ”-ból álló „SZENTHÁROMSÁGA”!

Ez a határozat pedig a zsidógyökértöl való elválásra utal, mert ez az Atya-Anya-Fiú ,,Szentháromság” Egyistensége a „Szentlélek”-nek a tulajdonosa is. Mindegyikből árad a Szentlélek és attól jön hozzád – akitől kéred.

Ma már lehetetlen megállapítani azt, hogy a zsidógyökerü irányzat mikor zárta ki a „Szűzanyát” a Fény Szentháromságából és helyettesítette be az önállósított „szentlélekkel”.

Badiny Jós Ferenc: Jézus Király a Pártus Herceg

boldogasszonyunk.jpg

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.